Tuesday, February 17, 2015

|| 14 ਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਨੰਗ੍ਲੀ ਵਾਲਾ ||
|| 14 ਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਨੰਗ੍ਲੀ ਵਾਲਾ ||


मनुष्य के शरीर में 14 लोक [ईश्वर स्वरुप दर्शन ‘हीरा प्रकाश’]

"श्री सच्चिदानन्दाय नम:"

 1. मूलाधार स्थान
 2. स्वादिष्टान स्थान
 3. मणिपूरक स्थान
 4. अनहद स्थान 
 5. विशुद्ध स्थान
 6. आज्ञ चक्र
 7. सहस्त्र दल कमल
 8. त्रिकुटी अस्थान
 9. भँवर गुफा
 10. स्वर लोक
 11. महर लोक
 12. जन लोक
 13. तप लोक
 14. सत्य लोक